Fredag 22.februar 2019 hadde 26 nye, ivrige frivillige opplæringsdag hos Gatejuristen i Oslo. Med mer enn 2600 saker i fjor, spiller hver frivillig en uvurderlig rolle for oss og samfunnets svakeste.

De nye frivillige skal begynne som frivillige saksbehandlere i Gatejuristen Innlandet på Lillehammer og Hønefoss, Gatejuristen Oslo og Ung Økonomi.

Programmet var variert og bestod blant annet av en innføring i rollen som Gatejurist og rollen som saksbehandler. Vi fikk også besøk av politiker Julianne Ferskaug fra VenstreHun ønsket de nye frivillige lykke til og takkefor det viktige arbeidet som blir gjort.

De frivillige vil i stor grad arbeide med mennesker som har eller har hatt rusproblemer og det ble holdt et svært interessant foredrag fra Uteseksjonen i Oslo som omhandlet kommunikasjon med mennesker i rus. De frivillige gikk også en runde i gatemiljøet i Oslo.

Vi ønsker de nye frivillige lykke til med arbeidet! Tusen takk til alle som bidro til å gjøre dagen innholdsrik og spennende!