Vi er stolte av å ha vårt første oppsøkende team på plass i Gatas Økonom. De to økonomene Cathrine Karlson og Jo Espen Vindøy er våre nyeste frivillige. Sammen skal de månedlig holde økonomiforedrag og gjennomføre oppsøkende saksmottak ved ulike rehabiliteringsinstitusjoner i Oslo. Det oppsøkende teamet blir et viktig supplement til våre tverrfaglige team på kontoret. Den oppsøkende virksomheten vil bidra til at Gatas Økonom når bredt ut.

Cathrine arbeider som Controller i start-up bedriften No Isolation og Jo Espen arbeider som ‎Private Equity Fund Administrator hos Permian. «Både Jo Espen og Cathrine har en veldig spennende bakgrunn og mye engasjement. Jeg er veldig glad for å ha dem med på laget og de blir viktige medarbeidere fremover» sier prosjektleder Tamar Thorud.