Vil du bidra til å løse et viktig samfunnsoppdrag? Søknadsfristen hos både Gatejuristen, Gatas Økonom, Ung Økonomi og Barnas Jurist nærmer seg. Les mer om våre ulike frivillighetsløp under, og søk innen 15. mars 2019. Barnas Jurist har søknadsfrist 1.mars 2019.

Gatejuristen
Gatejuristen yter gratis rettshjelp til rusavhengige og tidligere rusavhengige, innen de fleste rettsområder. Formålet er å bedre rettssikkerheten for denne målgruppen. 

Gatejuristen rekrutterer frivillige jusstudenter fra og med andre studieår. Studentene arbeider i en 20 % stilling og har en fast dag i uken ved kontoret med arbeidstid mellom kl. 09.00 og 16.00.

I Gatejuristen tilbyr vi:

 • Systematisk opplæring og unike erfaringer som vil kunne ha betydning for resten av yrkeskarrieren din
 • Interessante juridiske utfordringer og lærerik erfaring på en rekke rettsområder
 • Klientkontakt
 • Et stort nettverk av jurister og advokater
 • Et inspirerende miljø og vissheten om at innsatsen din kan utgjøre en viktig forskjell i et annet menneskes liv

Oppstart for nye studenter vil være i midten av august 2019 i Oslo. Varigheten av engasjementet er frem til august 2020. Gatejuristen legger opp til fleksibilitet rundt avvikling av fri i forbindelse med eksamen og ferie.

Søknad, CV og karakterutskrift sendes til post@gatejuristen.no. Spørsmål kan rettes til fagsjef Øystein Landmark på telefon 970 63 725.
Søknadsfrist 15.mars

Etter at vi har mottatt din søknad vil du bli innkalt til intervju dersom din bakgrunn og dine ferdigheter passer våre behov. I etterkant av intervjuet kontakter vi to av dine referanser. Deretter vil du eventuelt få tilbud om plass som frivillig hos oss.


Gatas Økonom er et prosjekt under Gatejuristen. I Gatas Økonom gir vi gratis økonomirådgivning til
rusavhengige og tidligere rusavhengige.

Gatas Økonom rekrutterer nå frivillige økonomi- og jusstudenter. Studentene arbeider i en 20 % stilling, og har en fast dag i uken ved kontoret med arbeidstid mellom kl. 09.00 og 16.00. Hovedoppgaven for de frivillige er å gi sårbare klienter gratis råd og hjelp knyttet til gjeld og privatøkonomi.

I Gatas Økonom tilbyr vi:

 • Systematisk opplæring og unike erfaringer som vil kunne ha betydning for resten av yrkeskarrieren din
 • Interessante faglige utfordringer og lærerik erfaring på en rekke felt
 • Klientkontakt
 • Et stort nettverk av fagpersoner
 • Et inspirerende miljø og vissheten om at innsatsen din kan utgjøre en viktig forskjell i et annet menneskes liv
 • Erfaring med å jobbe i tverrfaglige team

Oppstart for nye studenter vil være i midten av august 2019. Varigheten av engasjementet er frem til august 2020. Gatas Økonom legger opp til fleksibilitet rundt avvikling av fri i forbindelse med eksamen og ferie.

Søknad, CV og karakterutskrift sendes til post@gatejuristen.no. Spørsmål kan rettes til Silje Noer Johansen på telefon 909 43 338.
Søknadsfrist 15.mars

Etter at vi har mottatt din søknad vil du bli innkalt til intervju dersom din bakgrunn og dine ferdigheter passer våre behov. I etterkant av intervjuet kontakter vi to av dine referanser. Deretter vil du eventuelt få tilbud om plass som frivillig hos oss.

 


Ung Økonomi gir gratis økonomisk rådgivning og rettshjelp til barn og unge opptil 25 år. Saksbehandlerne i Ung Økonomi jobber i tverrfaglige team, og bistår blant annet i saker om gjeld, inkasso, svindel, ID-tyveri, abonnementer/medlemskap, bøter og mye mer.

I Ung Økonomi rekrutterer vi nå frivillige økonomi- og jusstudenter. Studentene arbeider i en 20 % stilling og har en fast dag i uken ved kontoret med arbeidstid mellom kl. 09.00 og 16.00. Hovedoppgaven for de frivillige er å gi barn og unge gratis råd og hjelp knyttet til gjeld og privatøkonomi.

I Ung Økonomi tilbyr vi:

 • Systematisk opplæring og unike erfaringer som vil kunne ha betydning for resten av yrkeskarrieren din
 • Interessante faglige utfordringer og lærerik erfaring på en rekke felt
 • Klientkontakt
 • Et stort nettverk av fagpersoner
 • Et inspirerende miljø og vissheten om at innsatsen din kan utgjøre en viktig forskjell i et annet menneskes liv
 • Erfaring med å jobbe i tverrfaglige team

Oppstart for nye studenter vil være i midten av august 2019. Varigheten av engasjementet er frem til august 2020. Ung Økonomi legger opp til fleksibilitet rundt avvikling av fri i forbindelse med eksamen og ferie.

Søknad, CV og karakterutskrift sendes til post@gatejuristen.no. Spørsmål kan rettes til Silje Noer Johansen på telefon 909 43 338.
Søknadsfrist 15.mars

Etter at vi har mottatt din søknad vil du bli innkalt til intervju dersom din bakgrunn og dine ferdigheter passer våre behov. I etterkant av intervjuet kontakter vi to av dine referanser. Deretter vil du eventuelt få tilbud om plass som frivillig hos oss.

 


Barnas Jurist er et prosjekt under Gatejuristen. Vi gir gratis rettshjelp til barn og unge opp til 25 år. Vårt mål er å bidra til at flere barn og unge får sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Barnas Jurist tilbyr rettshjelp innen de fleste rettsområder. Søknadsfrist 1.mars

Barnas Jurist rekrutterer frivillige jusstudenter fra og med andre studieår. Hver student får en advokat eller erfaren jurist som sin personlige mentor. Studentene arbeider i en 20 % stilling og har en fast dag i uken ved kontoret med arbeidstid mellom kl. 09.00 og 16.00. I tillegg til dette er studentene sammen med sin mentor med på et oppsøkende saksmottak én gang i måneden.

I Barnas Jurist tilbyr vi:

 • Systematisk opplæring og unike erfaringer som vil kunne ha betydning for resten av yrkeskarrieren din
 • Interessante juridiske utfordringer og lærerik erfaring på en rekke rettsområder
 • Klientkontakt
 • Et stort nettverk av jurister og advokater
 • Et inspirerende miljø og vissheten om at innsatsen din kan utgjøre en viktig forskjell i et annet menneskes liv

Oppstart for nye studenter vil være i midten av august 2019 i Oslo. Varigheten av engasjementet er frem til august 2020. Barnas Jurist legger opp til fleksibilitet rundt avvikling av fri i forbindelse med eksamen og ferie.

Søknad, CV og karakterutskrift sendes til post@barnasjurist.no. Spørsmål kan rettes til fagsjef Øystein Landmark på telefon 970 63 725.
Søknadsfrist 1.mars

Etter at vi har mottatt din søknad vil du bli innkalt til intervju dersom din bakgrunn og dine ferdigheter passer våre behov. I etterkant av intervjuet kontakter vi to av dine referanser. Deretter vil du eventuelt få tilbud om plass som frivillig hos oss.

Bli frivillig