Den 5. september arrangeres rettshjelpdugnaden Oslo Legal Walk for første gang i Norge. Inntektene går til Barnas Jurist, Gatejuristen, Jussbuss og JURK.

En 8 km lang løype, med fleksibel start og sammenkomst på Frokostkjellern i etterkant, skal styrke rettshjelptiltakene i Norge. Legal Walk arrangeres med stor suksess i land som England og Australia – og nå har det også kommet til Norge. Formålet er å belyse viktigheten av nødvendig juridisk rådgivning, uavhengig av økonomiske ressurser og geografisk tilhørighet. President i Juristforbundet, Curt A. Lier, har uttalt at han er bekymret for rettshjelputviklingen i Norge og håper det blir en tradisjon. Gatejuristen med Barnas Jurist, som er en av tiltakene overskuddet fordeles mellom, hadde alene 3817 saker i fjor, fordelt på 15 norske byer. Gatejuristen og de andre frivillige rettshjelptiltakene er avhengig av støtte for å kunne fortsette sitt arbeid.

Billetter kan kjøpes her: https://www.ticketmaster.no/event/oslo-legal-walk-billetter/576683

Hvis du eller virksomheten din ønsker å bidra til Oslo Legal Walk, økonomisk eller praktisk, kan du få mer informasjon av prosjektleder Mona Sanden Olivier, mso@juristforbundet.no, mobil 906 38 339.

Vi gleder oss til å se så mange som mulig!