De siste ukene har et team med frivillige hos Gatejuristen gjennomført 120 forebyggende telefonsamtaler. Samtalene har handlet om rettigheter som gjelder klientenes grunnleggende velferd. Målet har vært å bevisstgjøre og myndiggjøre målgruppen. Teamet har bestått av Hanne Bjurstrøm Jahren (jurist), Christian Klaveness (jusstudent 4.år) og Sofie Kolstad Claussen (jusstudent 4.år).

Fagsjef Tamar Thorud leder Gatejuristens utviklingsavdeling og peker på at effekten av forebyggende arbeid på rettighetsfeltet potensielt sett er betydelig: «Hvis vi kan bidra til å forhindre at folk i målgruppen får juridiske problemer eller unngå at problemene eskalerer, er det en stor fordel, både for den enkelte og for samfunnet. Det er på alle måter ressursbesparende. Kan vi forhindre menneskelig lidelse og humanitære utfordringer, samtidig som vi sparer samfunnet for penger og motvirker at rettssystemets restanser vokser? Dette pilotprosjektet er ledd i en slik tankegang».

Resultatene fra prosjektet forelå mot slutten av forrige uke. Telefonsamtalene er blitt svært godt mottatt blant de oppringte. Rundt 50 pst. av de oppringte ønsket mer informasjon om temaene. Thorud forteller at dette er et uvanlig høyt tall ved bruk av telefon som hjelpemiddel for informasjonsspredning til mottakere som ikke forventer en slik samtale – «Vi ser dette som en indikasjon på at vi har truffet godt med tilnærmingen hva gjelder både metode og tema. Saksbehandlerne som har gjennomført samtalene har også hatt et høyt fokus på en serviceminded og vennlig holdning. Det skal oppleves som utelukkende positivt å få en slik telefon fra Gatejuristen».

Prosjektleder Ingrid Olsen har stått for den daglige oppfølgingen av det frivillige ringeteamet. Hun forteller at de frivillige på teamet er både selvstendige og faglig sterke. –«Hanne, Christian og Sofie har gjort en kjempeinnsats og har utmerket seg gjennom dette arbeidet».

Senere i år skal forebyggende telefonsamtaler implementeres som en del av den ordinære driften hos Gatejuristen. Det mener frivillig saksbehandler Hanne Bjurstrøm Jahren er et positivt resultat fra sommerens arbeid. –«Jeg har fått så mange gode tilbakemeldinger fra dem jeg har ringt, de aller fleste setter pris på å få en slik telefon. Jeg har inntrykk av at vi gjennom dette har gitt flere langt bedre forutsetninger for å ivareta egne grunnleggende rettigheter».