En klient tok kontakt med Gatejuristen etter han ble stoppet av politiet under bilkjøring for rutinekontroll. Til klientens store overraskelse fortalte politiet at førerkortet hans hadde vært ugyldig i åtte år. Han fikk bot og ble fratatt førerkortet.

Frivillig Joachim Berle bistod klienten med å klage. Det viste seg at førerkortet hadde blitt inndratt fordi helsekrav ikke var oppfylt. Vedtaket om inndragelse av førerkort ble sendt til Nav for åtte år siden, men Nav hadde ikke informert klienten om dette. Klienten hadde heller ikke fått beskjed fra legen sin. Joachim argumenterte med at klienten ikke kunne straffes for handlingen da han var i aktsom god tro om at han hadde førerrett på kjøretidspunktet. At politiet ikke har lykkes med å informere klienten om vedtaket i løpet av åtte år, burde ikke få følger for klienten.

Politiet henla saken på grunn av ny dokumentasjon i saken, og klienten slipper å betale boten.

Gatejuristen Innlandet gir gratis rettshjelp i Hedmark, Oppland og Buskerud.