Nygårdsparken i Bergen var tidligere Nord-Europas største åpne russcene. I august 2014 bestemte Bergen kommune at parken skulle stenges. Rusmiljøet mistet sitt faste oppholdssted gjennom flere tiår og hadde ikke lenger noe sted å oppholde seg i Bergen.

Sommeren 2015 startet politiet en praksis hvor de bortviste folk fra Vågsbunnen for å hindre at det skulle danne seg et ny åpen russcene her. Dette skapte stress og uro i rusmiljøet. Gatejuristen møtte i denne perioden flere klienter som klaget over behandlingen de fikk av politiet ved bortvisning.

Kim Jørgen Arnetvedt som da var medlem i foreningen for human narkotikapolitikk, ble ransaket på åpen gate. Han var i ferd med å dele ut brukerutstyr og skulle i et avisintervju da han ble bortvist. Politiet fant ikke narkotika på ham under ransakelsen, men likevel ble han bortvist uten å få begrunnelse eller skriftlig vedtak for bortvisningen. Gatejuristen i Bergen klaget saken inn for politimesteren som ikke fant noe kritikkverdig ved politiets opptreden. Saken gikk videre til Politidirektoratet som opprettholdt politimesterens avgjørelse. Gatejuristen syntes dette var en prinsipielt viktig sak og valgte derfor å klage inn saken for Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen underla saken svært grundig behandling og det ble sendt flere brev mellom Sivilombudsmannen, Politidirektoratet og Gatejuristen i en periode på nesten et år. I denne perioden ble Gatejuristen kontaktet av VG som fattet interesse for praksisen rundt bortvisning og skrev en artikkel om dette.

Om du har tilgang til VG+ kan du lese VG sin sak om det her! Her kan du lese artikkelen uten VG+ tilgang!

I uttalelsen til Sivilombudsmannen blir Politidirektoratets avgjørelse kritisert. Når det gjelder politiets praksis fremgår det av uttalelsen at det må kunne forventes som minimum en kortfattet nedtegnelse av lovgrunnlaget og andre faktiske forhold rundt bortvisningen.

Våre klienter har opplevd politiets praksis rundt bortvisning som fordomsfull, stigmatiserende og nedverdigende. Mange forteller oss at de har blitt bortvist kun på grunn av deres tilhørighet til rusmiljøet, og ikke etter en konkret vurdering av vilkårene for bortvisning etter politiloven.

Gatejuristen forventer at uttalelsen fra Sivilombudsmannen vil føre til endringer i politiets praksis, slik at også våre klienter opplever at deres rettssikkerhet og fri ferdsel blir respektert.

Endre Frigstad Bratten, Kaia Maartmann og Berna Hashem.