De siste seks ukene har Pernille Langnes Brodwall og Teresa Wikborg Wiese vært i praksis hos oss gjennom praksisordningen til Universitetet i Oslo. Pernille har jobbet for Gatejuristen sin ordinære rettshjelp, hvor hun har jobbet som saksbehandler, deltatt på saksmottak og den oppsøkende virksomheten. Teresa har jobbet for Barnas Jurist hvor hun har jobbet som saksbehandler, deltatt på klientmøter og jobbet med Barnas Jurist sin satsning mot russen.

Praksisordningen gir studenter på det Juridiske fakultetet en mulighet til å få en forståelse for hva praktisk juridisk arbeid går ut på ved at de hospiterer hos et valgt firma, etat, organisasjon ol. Gatejuristen har utelukkende positiv erfaring med denne ordningen og det gir oss en anledning til å bli kjent med morgendagens jurister.

Pernille og Teresa har virkelig utmerket seg her hos oss og de har vært et positivt tilskudd til arbeidsmiljø og rettshjelpen. Vi er svært heldige ettersom de begge har takket ja til å fortsette her hos oss. De vil tre inn i rollen som frivillig saksbehandler; Pernille for Gatejuristen og Teresa for Barnas Jurist.

Vi ønsker å trekke frem det unike engasjementet som er dominerende hos våre frivillige studenter. Dere en er viktig ressurs for oss og utgjør en stor forskjell for våre klienter.