Gatejuristen Stavanger går sammen med Eurojuris Haugesund for å tilby rettshjelp til rusavhengige. I oppstartsfasen vil to frivillige fra Gatejuristen være på plass med en advokat fra Eurojuris hos Kirkens bymisjon i Haugesund.

Gatejuristen Stavanger ble etablert i februar 2013. Helt siden oppstart i Stavanger har man hatt et ønske om å kunne tilby rettshjelp også i Haugesund. Det er derfor veldig hyggelig at Gatejuristen Stavanger fra 1. februar 2017 i samarbeid med Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS kan tilby rettshjelp til rusavhengige i Haugesund. I oppstarten vil to frivillige fra Gatejuristen være på plass på Bymisjonssenteret, Bjørnsonsgate 54 to onsdager i måneden sammen med en advokat fra Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS.

Gatejuristen er en viktig og veletablert organisasjon som ivaretar viktige rettssikkerhetsprinsipper. Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund er glade å ha inngått samarbeidet og våre advokater ser frem til å bidra med juridiske kompetanse samt bidra til å styrke rettssikkerheten for rusavhengige mennesker i vår region, sier advokat Silje Christine Hellesen i Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS.

Haugalandet har flere personer med ruslidelse enn gjennomsnittet i Norge. I Haugesund og Karmøy er det registrert 550 personer med kun rus og samtidig rus og psykiske lidelser. Det innebærer 10 personer med rusavhengighet pr 1000 innbyggere over 16 år. Behovet for juridisk veiledning og rettshjelp for rusmiddelavhengige er derfor stort i regionen, daglig leder Arne Valen i Kirkens Bymisjon Haugalandet.