EBTs samfunnsengasjerte advokater gir av sin tid for å sikre at Gatejuristens klienter får best mulig rettshjelp. De er ett av fire advokatkontor som er med i Gatejuristen Stavangers mentorordning. Mentorkontorene bistår våre frivillige jusstudenter i faglige og strategiske spørsmål.

Advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall, EBT, er med for andre året. EBT har uttrykt takknemlighet for den relasjonen de har med Gatejuristen og studentene der. Advokatene opplever det som positivt at de gjennom mentorordningen får mulighet til å bidra på et viktig felt hvor det er stort behov for rettshjelp.

Leder for Gatejuristen Stavanger, Camilla Andersson, er godt fornøyd med samarbeidet. – Erfarne advokater er gjennom mentorordningen med på å sikre god kvalitet på rettshjelpen. Det er flott at de setter av tid i travle hverdager til å rettlede våre frivillige studenter slik at de kan gi best mulig rettshjelp til våre klienter. EBT jobber med et bredt spekter av saker. Våre frivillige ønskes alltid varmt velkommen, og får gode råd med videre.

*Bildet viser studentene sammen med sine mentoradvokater. Fra venstre: Kari Anne Stærk, Marie Synnøve Seldal Jansen, Bjørn Inge Waage, Rolf B Larsen, Bent Endresen, Anne May Skårland, Kjell M Brygfjeld, Espen Hagum og Finn Erik Torall.