Advokatsamarbeidet Sjøding Meling og Co http://www.smco.no/  er et av advokatfirmaene som er med i Gatejuristen Stavangers mentorordning. Firmaet består av engasjerte advokater som arbeider innenfor de fleste fagområder, men særlig med strafferett og fri rettshjelp.

Advokat Erling Kjærmann er mentor for andre året på rad, og er veldig positiv til å bistå de frivillige studentene med støtte og rådgivning. De frivillige studentene er svært fornøyd med ordningen. Det er verdifullt at erfarne advokater finner tid i travle dager, til å gi råd og veiledning slik at studentene kan gi best mulig rettshjelp til klientene. Kjærmann ønsker at studentene blir enda flinkere til å ta kontakt dersom de lurer på noe. Videre forteller han at etter hans mening, er reglene rundt fri rettshjelp per dags dato ikke gode nok, ordningen burde hjelpe mange flere. Derfor er det ekstra viktig å støtte opp om Gatejuristen som tar flere av disse sakene.

På bilde: Håkon Skaatun, advokat Erling Kjærmann, Ola Kroghdal