En klient tok kontakt med Gatas Økonom fordi han hadde stor gjeld. Frivillig Live Asplin i Gatas Økonom tok saken og samlet dokumentasjon som førte til at skattegjelden ble slettet.

Klienten hadde en skattegjeld på over 1,2 millioner kroner, som gikk fra over 10 år tilbake i tid. Skattemeldingene hans viste at gjelden skyldes næringsvirksomhet. Klienten opplyste å aldri ha hatt et firma. Etter litt graving hos skatteetaten kom de frem til at gjelden ikke skyldtes næringsvirksomhet, men skjønnsligning som følge av å ikke ha levert skattemelding. Klienten hadde siden ung alder hatt et liv uten omsorgspersoner rundt seg, og uten fast bosted. Klienten har levd av småbeløp fra NAV, og småjobber med kost som betaling. Han hadde aldri hatt fast arbeid, eller mulighet til å spare penger. Live Asplin i Gatas Økonom samlet all dokumentasjon for å dokumentere det livet klienten hadde levd. Denne leverte vi til Skattehjelpen, som etter å ha behandlet saken endte med å slette all skattegjelden.

Gatas Økonom er en avdeling i Gatejuristen som gir gratis rådgivning om privatøkonomi til folk som har eller har hatt et rusproblem.