klientsamtale-gatejuristen-2Hvis du har eller har hatt et rusproblem, kan vi tilby deg gratis rettshjelp.

Vi vil begynne med en samtale der vi kartlegger ditt behov for juridisk bistand og hvor vi sammen legger en plan for oppfølgingen av saken videre. Samtalen kan skje ved saksmottak hos et av våre kontorer eller over telefon. Ofte gjennomfører vi også oppsøkende saksmottak hos institusjoner, væresteder og fengsler.

Se informasjon om vår kontaktinfo og våre tider for saksmottak.

Vi tar inn saker på alle rettsområder og kan bistå deg med råd og veiledning, men også med representasjon. Hvis du ønsker at vi skal representere deg vil vi skrive brev, delta i møter, ta telefoner og utføre andre oppgaver som er nødvendige i saken din. I representasjonssaker er det viktig at du signerer vårt fullmaktsskjema.

Hvis du ønsker det vil vi også vurdere om din sak er egnet for domstolsbehandling. Gjennom et samarbeid med Advokatfirmaet Haavind kan vi tilby gratis sakførsel i retten til de av våre klienter som har egnede saker.

Hos oss vil du få hjelp av et godt kvalifisert team av frivillige advokater, jurister og jusstudenter. Våre medarbeidere har fokus på personlig oppfølging og strekker seg langt for sine klienter.

Husk at jo tidligere du kommer i gang med saken din jo større er sannsynligheten for at vi kan oppnå et godt resultat for deg.

Finn ditt nærmeste Gatejuristen-kontor og ta kontakt med oss i dag!