Antall byer

15

Antall frivillige i 2018

246

Antall saker i 2018

5235