Gatejuristens modell i Innlandet innebærer at vi hvert år må ta farvel med flere av våre dyktige frivilllige saksbehandlere. Dette fordi vi benytter oss av en studentmodell som livnærer seg på å rekruttere, opplære og følge opp de utvalgte studentene i arbeidet med å yte rettshjelp til de svakeste i Innlandet. Vi rekrutterer nye studenter hvert år, samtidig som vi må ta farvel med andre som skal videre på nye eventyr.

Den siste tiden har vi takket for innsatsen til flere av de gamle frivillige som har jobbet hos over en lengre tid og som nå skal fortsette studier eller gå ut i jobb andre steder. Det er veldig kjekt å følge de frivillige og deres utvikling under tiden i Gatejuristen, men også litt vemodig å måtte ta farvel. De frivillige i Innlandet er vår største ressurs, med sin dedikerte og nysgjerrige innstilling og fleksibilitet tilfører de Gatejuristen store verdier – uten dem hadde ikke Innlandet hatt den suksessen vi har idag!

Vi vil med dette takke de tre avtroppende frivillige saksbehandlerne, Katrine Andersson, Silje-Marie Granli og Lillian Spjeldnes Flathen i Gatejuristen Innlandet; avdeling Hønefoss for deres innsats som Gatejurister hos oss og samtidig ønske dere lykke til videre.

Fra venstre: saksbehandler Silje-Marie Granli, prosjektleder Jørgen M. Jørgensen og saksbehandler Katrine Andersson.
Fra venstre: saksbehandler Silje-Marie Granli, prosjektleder Jørgen M. Jørgensen og saksbehandler Katrine Andersson. (Lillian S. Flathen ikke til stede)

Vi vil også takke de avtroppende frivillige saksbehandlerene, Henrik Kulseng, Silje Wang, Malin N. Pettersen, Åste Emilie Sandsberg, Haroon Malik, Hanna Helgestad, Irene Hagen og Sigurd Hjertholm fra Gatejuristen Innlandet; avdeling Lillehammer for deres innsats som Gatejurister hos oss og samtidig ønske dere lykke til videre.

Fra venstre: prosjektmedarbeider Katrine H. Høylandskjær, saksbehandler Henrik Kulseng, Silje Wang, Malin N. Pettersen, Åste E. Sandsberg, Haroon Malik, Hanna Helgestad, Irene Hagen, Sigurd Hjertholm og prosjektleder Jørgen M. Jørgensen.
Fra venstre: prosjektmedarbeider Katrine H. Høylandskjær, saksbehandler Henrik Kulseng, Silje Wang, Malin N. Pettersen, Åste E. Sandsberg, Haroon Malik, Hanna Helgestad, Irene Hagen, Sigurd Hjertholm og prosjektleder Jørgen M. Jørgensen.