I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er posten for spesielle rettshjelpstiltak kuttet med 15 millioner. Det får store konsekvenser for organisasjonene som gir gratis rettshjelp.

Leder av Gatejuristen, Cathrine Moksness, forteller at kuttet er dramatisk. – For vår del innebærer dette blant annet at vi må legge ned både Barnas Jurist og Gatas Økonom, med de konsekvenser det får for våre klienter og ansatte. Både Barnas Jurist og Gatas Økonom er suksesshistorier – vi har etablert kostnadseffektive og prisbelønnede tiltak med prosjektfinansiering fra ExtraStiftelsen. Kuttet i statsbudsjettet kommer svært overraskende etter at vi har fått positive signaler fra regjeringspartiene både knyttet til Barnas Jurist og Gatas Økonom.

Hun legger til at Gatejuristen i ukene fremover vil arbeide aktivt for å reversere kuttet. – Nå skal Stortinget ta stilling til det fremlagte budsjettet. Vi setter vår litt til at budsjettprosessen ender med at vi kan hindre nedleggelse av Barnas Jurist og Gatas Økonom.