I august tok  vi imot nesten 50 nye frivillige hos Gatejuristen, Barnas Jurist, Ung Økonomi og Gatas Økonom. Med nærmere 4000 saker i fjor, spiller hver frivillig en uvurderlig rolle for oss og samfunnets svakeste.

Opplæringsuka hadde et tettpakket program, med både spennende forelesere og nyttige foredrag. Mandag fikk vi besøk av justisminister Tor Mikkel WaraHan ønsket de nye frivillige lykke til og takket for det viktige arbeidet som blir gjort.

I løpet av uken fikk vi besøk av blant annet besøk av høyesterettsdommer Bergljot Webster som ga oss enn innføring i barnets beste, politiet og Redd Barna. De frivillige fikk innføring i alt fra juridiske termer til erfaringer fra barns møte med politiet. Advokat Ida Hjort Kraby fra Regjeringsadvokaten foreleste i forvaltningsrett med teori og praksis, og gav morsomme eksempler fra sitt 30 års virke som advokat. Veldig stas for kommende jurister! 

De frivillige er nå godt i gang med arbeidet. Tusen takk til alle som bidro å gjøre uken innholdsrik og spennende!