Gatejuristen ble i fjor oppsøkt av en klient som hadde mottatt forhåndsvarsel om utvisning. Hun hadde bodd mange år i Norge, men var opprinnelig EØS- borger med rom-bakgrunn. Klienten var godt etablert i Norge med egen bolig og jobb. Klienten hadde fått et forelegg for tyveri som hun hadde vedtatt. Det viste seg at forholdet skulle vært bedømt som naskeri, da det var snakk om kun et enkelttilfelle av tyveri av en gjenstand med nærmest ubetydelig verdi.

Forelegget var det ikke noe vi kunne gjøre med da fristen var gått ut. Gatejuristen bisto imidlertid med å skrive tilsvar til utvisningsvedtaket. Tilsvaret var begrunnet i at klienten har sterk tilknytning til Norge med fast jobb og egen bolig og at hun er en ressurs for samfunnet. Klienten hadde et norsk barn med en norsk statsborger som var bosatt i Norge. UDI vedtok ikke å utvise, etter en helhetsvurdering av saken.

En del utlendinger oppsøker Gatejuristen etter å ha mottatt forhåndsvarsel om utvisning, grunnet straffbart forhold. Forholdene går oftest ut på typisk rusrelatert kriminalitet, som naskeri, tyveri og brudd på narkotikalovgivningen. Juss- Buss har vist oss lignende eksempler som saken som er beskrevet ovenfor. Regjeringen har innført et svært strengt regelverk, hvor alle tilfeller av naskeri også skal føre til at utvisning vurderes. De som ikke har norsk statsborgerskap kan ha en tilnærmet like god tilknytning til Norge som de med statsborgerskap. De rammes ekstra hardt av dette når konsekvensen er utvisning. For de som ikke får hjelp med saken sin, kan dette føre til at mange utvises på urimelig grunnlag.
Gatejuristen fortsetter å følge med på utviklingen i samarbeid med Juss- Buss.