Vi takker særlig Venstre og Oslo Kommune, på vegne av alle utsatte grupper med rettshjelpsbehov, for økning av midler til Gatejuristen. Det betyr at vi kan etablere og utvikle tiltakene Barnas Jurist og Gatas Økonom. En særlig takk til alle som har stått på og talt vår sak, med stort hjerte for barn og unge, og de svakeste stilte i vårt samfunn!