I dag ble det kjent at ExtraStiftelsen har bevilget midler til det nye prosjektet Min Rett – rettighetsprogram for minoritetsungdom hos Gatejuristen.

Fagsjef for Gatejuristens utviklingsavdeling, Tamar Thorud, er svært fornøyd med tildelingen. Han forteller at idéen til prosjektet er utviklet på bakgrunn av erfaringer organisasjonen har gjort seg i Barnas Jurist. – I Barnas Jurist gir vi konkret rettshjelp i enkeltsaker. Unge kommer til oss når de har et problem. Spørsmål som handler om at foreldrenes religiøse og kulturelle skikker bryter med ungdommenes grunnleggende rettigheter er imidlertid ikke alltid mulig å løse med tradisjonell juridisk bistand. Vi ser behov for en supplerende og alternativ tilnærming til arbeidet med disse ungdommenes rettigheter. Denne tildelingen gir oss nå mulighet til å utvikle og teste ut et konsept med forebygging som formål.

– Vi ser et stort potensiale i å bruke ungdommene selv for å nå ut og bidra til refleksjon og bevisstgjøring om rettigheter i minoritetsmiljøene. Med et ambassadørprogram der unge med minoritetsbakgrunn sammen lærer om og reflekterer rundt sine rettigheter – for deretter å formidle og stimulere til refleksjon i sine miljøer – er det mulig å nå mange som det eller ville være vanskelig å nå. Først og fremst vil dette bidra til at mange minoritetsungdommer står langt stødigere i møte med urettmessige krav og forventninger hjemmefra. Samtidig vil det kunne medvirke til at minoritetsforeldre får en økt bevissthet om norske lover og regler som beskytter barn og unge.

– Dette er en stor dag for oss og vi ser frem til å sette i gang med arbeidet, avslutter Thorud.

På bildet: Generalsekretær i ExtraStiftelsen Hans Christian Lillehagen og Fagsjef for Gatejuristens utviklingsavdeling Tamar Thorud. Bildet ble tatt i forbindelse med en annen tildeling i 2016.