Torsdagsteamet i Gatas Økonom består av Marcel (økonomi), Marit (sosialfag), Gina (juss og sosialfalg) og Oda (juss). Sammen gir de gratis tverrfaglig økonomirådgivning til Gatejuristens klienter.

Teamet har allerede hatt sine første gladsaker:

En klient henvendte seg til Gatas Økonom fordi han ønsket å rydde opp i sin økonomiske situasjon. Klienten ønsket å få i stand en nedbetalingsordning. Saksbehandler Marit gikk i dialog med kreditor og fikk på plass en avtale tilpasset klientens økonomiske situasjon. Det var viktig for klienten at ordningen ikke begynte før etter jul, noe Marit også fikk forhandlet seg frem til.

I en annen sak Marit håndterte hadde klienten et større beløp utestående hos biblioteket. Biblioteket mente at klienten ikke hadde levert en rekke bøker, noe som medførte krav om erstatning for disse i tillegg til purregebyr og forsinkelsesrenter. Klienten mente selv at han hadde levert bøkene. Marit kontaktet kemnerkontoret og fikk slettet selve erstatningskravet, slik at klienten nå bare behøver å betale for renter og omkostninger. Dette medførte at nesten 3/4 av kravet ble slettet, noe klienten var svært godt fornøyd med.