Stian Trones Bråstein fra Adius Advokater har vært mentor for frivillige studenter siden oppstarten av Gatejuristen i Stavanger i 2013. Adius Advokater (https://adius.no/) arbeider med å bistå privatpersoner og små/mellomstore bedrifter på de fleste rettsområder.

De frivillige jusstudentene Victor, Sondre, Pål og Ragnhild er fulle av lovord over mentorordningen og den bistanden de får fra advokat Bråstein. Han har vært til uvurderlig hjelp for studentene ved å komme med gode råd og veiledning i både mindre og større saker.

Da jusstudent Victor fikk en sak hvor klient ønsket å unngå å bli overført til soning i Norgerhaven i Nederland, fikk han gode råd av Bråstein og saken endte med at klienten fikk sone ferdig i Norge. Ragnhild fikk nylig hjelp til å sette opp et testament hvor testator hadde spesifikke ønsker med hensyn til fordelingen av arv. Dette er bare noen eksempler hvor god veiledning har bidratt til at den frivillige tidlig blir satt på rett spor og løser saken til det beste for klienten.

Veiledningen består i så vel materiell juss som strategi og saksgang. Ofte er det ikke den juridiske problemstilling som er problematisk, men heller hvordan man bør gå frem i den enkelte sak. Uansett hva spørsmålet gjelder, ønsker Bråstein at terskelen for at de frivillige skal spørre om hjelp, skal være lav. Til tross for en travel advokathverdag, finner han alltid tid til å bistå de frivillige.

Bråstein selv trives godt med å være mentor for de frivillige studentene. Nylig inviterte han dem til en arbeidsdag på kontoret sitt i Løkkeveien i Stavanger. De frivillige gatejuristene fikk da diskutert diverse juridiske problemstillinger med mentoren sin, etterfulgt av en bedre lunch med resten av advokatfellesskapet.

Gatejuristen setter stor pris på at Adius Advokater bruker sin erfaring og gir av sin tid for å bidra til best mulig rettshjelp for Gatejuristens klienter.

På bildet: Sondre Mikal Lunde Gundersen i diskusjon med mentor Stian Bråstein