Klienten ønsket vår bistand vedrørende en privat låneavtale om egen bil, som klient hadde inngått med sin daværende kjæreste. Avtalen omhandlet vederlagsfritt lån av klientens egen bil, den gikk over flere år og det var avtalt at bilens eier i denne perioden skulle betale forsikring, eventuell bilservice, nye dekk, årsavgift/veiavgift og bompenger. Vår klient hadde med andre ord inngått en meget dårlig avtale, som han nå ønsket seg ut av. Gatejuristen ved saksbehandler Kari Jordal undersøkte så mulige avtalerettslige begrensninger i avtalen og om det kunne være snakk om bristende forutsetninger ved inngåelse av avtalen. Dette stilte seg nokså dårlig, og eneste mulighet var å gå i dialog med eks-kjæreste og forhøre oss om det kunne være mulig å tre ut av avtalen på bakgrunn av dens urimelighet. Til vår og klientens store overraskelse gikk ekskjæreste etter en prat med på dette og bekreftet muntlig at låneavtalen var å anse opphørt og at klient kunne komme og hente bilen i løpet av dagen. Klient takket for all hjelp i anledning saken og skulle dra i vei for på hente bilen med engang. Bilen ble senere bekreftet hentet uten videre problemer.