Ung Økonomi gir gratis økonomisk rådgivning til unge opp til 25 år.

Ung Økonomi er et prosjekt med støtte fra Extrastiftelsen og gir gratis økonomirådgivning til barn og unge opp til 25 år. Ung Økonomi kan hjelpe til med å få orden og oversikt over egen økonomi og i saker innen blant annet inkasso, svindel, gjeld, forhandlinger, ID-tyveri, abonnementer, bøter og generell økonomisk veiledning.

Ung Økonomi er et prosjekt under Gatejuristen og er i likhet med Gatejuristen basert på frivillighet. Frivillige arbeider i tverrfaglige team av juss- og økonomistudenter, ledet av jurister.

Har du økonomiske problemer? Trenger du hjelp med økonomi?

Ta kontakt med Ung Økonomi:

Tlf. 23 62 26 48
Mobil: 96 94 89 65
post@ungokonomi.org

Vårt kontor er i 6.etasje i Skippergata 23. Ring på der det står «Ung Økonomi/Barnas Jurist».

 

VIL DU BLI FRIVILLIG I UNG ØKONOMI?

Ung Økonomi er en avdeling i Gatejuristen Oslo, som er en landsdekkende frivillighetsorganisasjon under Stiftelsen Kirkens Bymisjon. Gatejuristen i Oslo har fire avdelinger – Gatejuristen, Barnas Jurist, Ung Økonomi og Gatas Økonom.  I år er det felles rekrutteringsprosess for alle avdelingene.

Rekrutteringsprosessen for frivillige med oppstart høsten 2020 i Oslo har frist 1.mars 2020! 

Søknad, CV og karakterutskrift sendes til post@gatejuristen.no
Merk søknaden med hvilken avdeling du kan tenke deg å være frivillig i.