Vil du bidra til å løse et viktig samfunnsoppdrag? Den årlige søknadsfristen hos både Barnas Jurist og Gatejuristen nærmer seg. Les mer om våre ulike frivillighetsløp nedenunder og søk innen 1.mars 2018.

 

BARNAS JURIST

Løp for jusstudenter i Barnas Jurist: Barnas Jurist rekrutterer frivillige jusstudenter fra og med andre studieår. Hver student får en advokat eller erfaren jurist som sin personlige mentor. Studentene arbeider i en 20 pst. stilling og har en fast dag i uken ved kontoret med arbeidstid mellom kl. 09.00 og 16.30. I tillegg til dette er studentene sammen med sin mentor med på et oppsøkende saksmottak en gang i måneden med en varighet på ca. 2 timer.

Oppstart for nye studenter vil være medio august 2018. Varigheten av engasjementet er frem til august 2019. Barnas Jurist legger opp til fleksibilitet rundt avvikling av fri i forbindelse med eksamen og ferie.

Ved å klikke her kan du lese mer om hva det innebærer å være frivillig student hos Barnas Jurist.

Løp for advokater og jurister i Barnas Jurist: Barnas Jurist rekrutterer frivillige advokater og jurister med minimum to års arbeidserfaring. Arbeidet består av å være mentor for en jusstudent. Mentorene i Barnas Jurist forventes å legge ned ca. 5 timer per måned for virksomheten.

Mentor og student gjennomfører sammen et oppsøkende saksmottak hver måned hos hjelpetiltak som Barnas Jurist samarbeider med. I tillegg til å være sammen på oppsøkende saksmottak legges det opp til at mentor og student skal ha noe kontakt per e-post og telefon. Hensikten med samarbeidet mellom mentor og student er faglig erfaringsutveksling og sparring. Den faglige kvalitetssikringen utføres av ansatte i Barnas Jurist.

Oppstart for nye mentorer vil være september 2018. Varigheten av engasjementet er frem til august 2019.

Kontaktinfo Barnas Jurist: Søknad og CV sendes til post@barnasjurist.no. Spørsmål kan rettes til fagsjef Ann Kathrin Nordbø på telefon 92 08 75 11.

Om prosessen: Etter at vi har mottatt din søknad vil du bli innkalt til intervju dersom din bakgrunn og dine ferdigheter passer våre behov. I etterkant av intervjuet kontakter vi to av dine referanser. Deretter vil du eventuelt få tilbud om plass som frivillig hos oss.

GATEJURISTEN

Løp for jusstudenter i Gatejuristen: Gatejuristen rekrutterer frivillige jusstudenter fra og med andre studieår.  Studentene arbeider i en 20 pst. stilling og har en fast dag i uken ved kontoret med arbeidstid mellom kl. 09.00 og 16.30. I tillegg til dette arbeider studentene en torsdagskveld en gang i måneden kl. 17 – 20.

Oppstart for nye studenter vil være medio august 2018. Varigheten av engasjementet er frem til august 2019. Gatejuristen legger opp til fleksibilitet rundt avvikling av fri i forbindelse med eksamen og ferie.

Ved å klikke her kan du lese mer om hva det innebærer å være frivillig student hos Gatejuristen.

Løp for pensjonister i Gatejuristen: Gatejuristen tilbyr fleksible løp for pensjonerte jurister og advokater. Minimum forpliktelse er en fast dag i uken gjennom et år. Oppgavene vil knytte seg til saksbehandling og klientkontakt. For særlig kvalifiserte kandidater kan veiledning av studenter bli aktuelt.

Løp for jurister og advokater i Gatejuristen: Dette løpet (kveldsgrupper) er bemannet fullt opp og det rekrutteres ikke til dette løpet i denne omgang.

Kontaktinfo Gatejuristen: Søknad og CV sendes til post@gatejuristen.no. Spørsmål kan rettes til fagsjef Mathias Røed på telefon 97 67 69 00.

Om prosessen: Etter at vi har mottatt din søknad vil du bli innkalt til intervju dersom din bakgrunn og dine ferdigheter passer våre behov. I etterkant av intervjuet kontakter vi to av dine referanser. Deretter vil du eventuelt få tilbud om plass som frivillig hos oss.