Vil du bidra til å løse et viktig samfunnsoppdrag? På grunn av økt oppdragsmengde tar vi inn flere frivillige nå. Les mer om våre ulike frivillighetsløp nedenunder og søk innen 25. januar 2019.

Om Gatejuristen
Gatejuristen er en landsdekkende frivillighetsorganisasjon innen juridisk bistand og rådgivning. Gatejuristen yter gratis rettshjelp til rusavhengige og tidligere rusavhengige, innen alle rettsområder. Formålet er å bedre rettssikkerheten for denne målgruppen. Vi holder til i Jusshuset i Skippergata, ved Karl Johans gate i Oslo.

Organisasjonen er i vekst og på landsbasis legger våre nærmere 240 frivillige jurister, advokater og jusstudenter ned en viktig innsats for å bistå noen av samfunnets mest sårbare. Våre samarbeidspartnere gir unik tilgang til praksis, mentorer og nettverk innen det juridiske miljøet.

Jusstudenter i Gatejuristen
Gatejuristen rekrutterer frivillige jusstudenter fra og med andre studieår. Studentene arbeider i en 20% stilling og har en fast dag i uken ved kontoret med arbeidstid mellom kl. 09.00 og 16.30.

Varigheten av engasjementet er ett år med mulighet for forlengelse. Gatejuristen legger opp til fleksibilitet rundt avvikling av fri i forbindelse med eksamen og ferie.

Jurister og advokater i Gatejuristen
Gatejuristen rekrutterer jurister og advokater som ønsker å bruke litt tid hver måned til frivillig arbeid. Hver torsdag ettermiddag arrangeres det saksmottak og patrulje i regi av Gatejuristen hvor juristene/advokatene rullerer på å delta. Arbeidets omfang er ca. fire timer en torsdagskveld i måneden. Vi har noen ledige plasser på disse gruppene.

Kontaktinfo Gatejuristen
Søknad og CV sendes til post@gatejuristen.no. Spørsmål kan rettes til fagsjef Øystein Landmark på telefon 970 63 725.

Om prosessen
Etter at vi har mottatt din søknad vil du bli innkalt til intervju dersom din bakgrunn og dine ferdigheter passer våre behov. I etterkant av intervjuet kontakter vi to av dine referanser. Deretter vil du eventuelt få tilbud om plass som frivillig hos oss.

Gatejuristen tilbyr anledning til å bidra humanitært, og få profesjonell erfaring fra et juridisk miljø i vekst.

Søknadsfrist 25.januar 2019

 

www.gatejuristen.no www.barnasjurist.no

Facebook: @Gatejuristen twitter: @gatejuristen Instagram: @barnasjurist  www.ensnap.no

Gatejuristen Oslo er en virksomhet innenfor Kirkens Bymisjon i Oslo; en åpen og inkluderende ideell organisasjon, med 1800 ansatte og 4500 frivillige, som arbeider i 40 byer i Norge.

www.kirkensbymisjon.no