Teamleder i juridisk avdeling

Gatejuristen i Oslo søker nå en jurist til en Teamlederstilling. Stillingen inngår i avdeling juss, med tiltakene Barnas Jurist og Rettshjelp Rus. Barnas jurist dekker mange rettsområder for barn og unge, mens hovedvekten av sakene i avdeling rus ligger på sosial- og velferdsrettens områder.
Det er 7 ansatte jurister i avdelingene, som leder team med frivillige jusstudenter, jurister og advokater.  Teamleder er ansvarlig for å kvalitetssikre, utvikle og følge tett opp sine frivillige, med juridiskfaglig og metodisk kompetanse, klienthåndtering og saksbehandling. Teamleder rapporterer til leder for juridisk avdeling, og deltar i avdelingens møter.Vi søker deg som har erfaring som saksbehandler og gjerne noe prosjekt, eller teamledererfaring.Du er strukturert, selvstendig og resultatorientert. Vi håper du har gode relasjonelle evner og motiveres av å spille andre gode. Du engasjeres av oppdraget; å utvikle og lede frivillige med faglig fokus og høyt engasjement, for å bistå våre sårbare klienter gjennom frivillig rettshjelp av høy faglig kvalitet, med profesjonalitet og menneskelig respekt.Det er viktig at du er:

 • strukturert og systematisk
 • kan sikre gjennomføring og måloppnåelse
 • evner å få fram det beste i medarbeiderne dine
 • kan være en faglig sparringspartner

Du har:

 • master i rettsvitenskap/Cand. Jur
 • 1-3 års relevant arbeidserfaring
 • gjerne noe erfaring fra team/prosjektledelse
 • god juridisk metodekompetanse

Vi tilbyr:

 • et arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte unge medarbeidere og frivillige
 • interessante juridiskfaglige utfordringer
 • teamledererfaring og lederutvikling
 • mulighet til å kunne gjøre en forskjell for utsatte grupper i samfunnet
 • lønn iht. Gatejuristens personalsystem

Vi tror du er en som lar seg engasjere i samfunnsoppdraget til Gatejuristen, og har et genuint ønske om å bidra til at unge, dyktige frivillige utvikler sin kompetanse og evner å hjelpe sårbare klienter gjennom vår organisasjon.  Vi kan love deg en allsidig og spennende stilling, i en innovativ juridisk organisasjon i sterk utvikling.

Stillingsannonsen finner du her:  https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=133528612

Stillingstittel: Teamleder i juridisk avdeling, engasjement med mulighet for fast stilling
Frist: 23.11.2018
Varighet: Engasjement

Engasjementets varighet: 31.12.2019, med mulighet for fast stilling videre. Tiltredelse så raskt som mulig.

For spørsmål vedr. stillingen, kontakt Leder for Gatejuristen Cathrine Moksness på tlf: 97 00 55 97.

Vår visjon: Velferd og Rettssikkerhet for alle

Gatejuristen Oslo er en virksomhet innenfor Kirkens Bymisjon i Oslo; en åpen og inkluderende ideell organisasjon, med 1800 ansatte og 4500 frivillige, som arbeider i 40 byer i Norge.
www.kirkensbymisjon.no