Gatejuristen er i ferd med å rekruttere nye frivillige jusstudenter. Rusavdelingens fagsjef, Mathias Røed, forteller her om hva som venter nye medarbeidere.

For dem som ikke kjenner Gatejuristen fra før; kan du fortelle litt om arbeidet?
I Gatejuristen gir vi gratis rettshjelp til mennesker som har eller har hatt et rusproblem. Sakene spenner over et bredt spekter av rettsområder, men fellesnevneren er at de gjelder klientenes grunnleggende rettigheter – ofte på velferdsrettens område. Vi tilbyr klientene både veiledning og representasjon, avhengig av sakens natur. Variasjonen i både saksfelt og arbeidsform gjør de frivilliges læringsutbytte hos oss stort.

Hva innebærer det å jobbe med mennesker som har eller har hatt et rusproblem?
Først og fremst er det viktig å si at dette er en veldig variert gruppe. Noen lever på gata i aktiv rus mens andre er etablert og i fast jobb. Enkelte er på et bunnpunkt i livet, andre har klart å komme seg videre og er i gang med å skape et nytt liv. Målet for vårt arbeid er at klientene skal få sine grunnleggende rettigheter oppfylt, uavhengig av hvor de er i livet. Vi legger stor vekt på å kommunisere godt med våre klienter og tar høyde for at mange av dem er i en krevende livssituasjon. Frivillige hos oss får med andre ord verdifull og relevant erfaring med klientkontakt.

Hvem er det som jobber i Gatejuristen?
I dag har vi 55 frivillige hos oss, både erfarne jurister og advokater samt jusstudenter. I tillegg er vi fire ansatte jurister.

Hva innebærer et opphold som frivillig student i Gatejuristen Oslo?
Studentene får grundig opplæring, tett oppfølging, mye ansvar og store faglige utviklingsmuligheter. De arbeider fast en dag i uken gjennom ett år.

Du sier at studentene får mye ansvar, er det forsvarlig?
Her er det trygge rammer. Nye frivillige studenter gjennomgår et skreddersydd opplæringsprogram som forbereder dem på arbeidet som venter. Gradvis får de nye mer ansvar, men kvalitetssikringen fra de ansatte er velprøvd og solid. Studenter som vurderer å søke kan være trygge på at de ikke vil stå alene. Hos oss tilbyr vi en unik praksis.

Er det mulig å kombinere opphold hos Gatejuristen med normal studieprogresjon og gode karakterer?
Dette spørsmålet får vi ofte og vi pleier å svare at den enkelte må selv vurdere sin kapasitet. For de studentene vi har og har hatt hos oss har det ikke vært problematisk. De bruker en dag i uken hos oss samtidig som de gjør det godt på studiene. Dette handler i stor grad om prioritering hos den enkelte og motivasjon er helt nødvendig for å lykkes.

Kan du fortelle mer om arbeidsoppgavene en student får hos Gatejuristen?
Studentene får egne saker og klienter. De deltar også på saksmottak. Mesteparten av arbeidet skjer på kontoret vårt i Skippergata, men innimellom får man også være med ut på oppsøkende arbeid. En vanlig dag på kontoret kan innebære brevskriving, rettskildesøk, møter og telefonsamtaler med klienter og motparter.

Hva er det viktig å tenke på for studenter som ønsker å søke?
Husk søknadsfristen første mars og se våre hjemmesider for mer informasjon. Kom gjerne innom vår stand på ALD i forkant. Nøl heller ikke med å ta kontakt hvis du lurer på noe.

Du kan lese mer om rekrutteringsprosessen ved å klikke her.