Inga Bejer Engh har som Barneombud satt et tydelig fokus på barn og unges rettigheter. Det er blitt godt lagt merke til i barnerettsmiljøene. Nå er Inga nominert til Rettssikkerhetsprisen av Gatejuristen med Barnas Jurist.

Rettssikkerhetsprisen er opprettet av Norges Juristforbund og ble første gang utdelt i 2006. Prisens formål er å rette fokus mot rettssikkerhet for alle. Den skal vise at rettssikkerhet kontinuerlig må underbygges og utvikles som en forutsetning for rettsstaten og demokratiet. I juryen sitter flere markante samfunnsprofiler.

I sin nominasjon peker Gatejuristen på at Inga med sin bakgrunn fra påtalemyndigheten og domstolene har brakt med seg en forståelse for og tilnærming til rettsstatlige prinsipper som løfter det offentlige ordskiftet. Gatejuristen trekker også frem at Barneombudet med Inga som leder kommuniserer mer presist og slagkraftig i offentligheten knyttet til rettssikkerhet for de mest sårbare.

«Vi er av den oppfatning at hennes tilnærming bidrar til å styrke rettssikkerhet for barn og unge – en gruppe med behov for særlig vern og beskyttelse», sier Gatejuristens leder Cathrine Moksness.