De nye kommunikasjonskanalene er et felles prosjekt for Gatejuristnettverket, Barnas Jurist og Gatas Økonom. Gatejuristen Oslo har som ressurssenter for de øvrige kontorene hatt ansvaret for prosessen.

Prosjektleder for organisasjonens synliggjøringsprosjekt, Tamar Thorud, er godt fornøyd; «Vi har jobbet systematisk i flere måneder for å sikre at kanalene er best mulig tilpasset organisasjonens behov. I arbeidet har vi fått utmerket kommunikasjonsfaglig bistand fra kommunikasjonsrådgiver Hilde hos Alle Tiders Kommunikasjon og byrået Idium har bistått oss med den tekniske løsningen. Vi har støtt på en rekke utfordringer underveis og vi er stolte av å levere prosjektets sluttprodukter innenfor tidsplanen. De nye kommunikasjonskanalene gjør organisasjonen i stand til å kommunisere langt mer effektivt enn tidligere.»

Kommunikasjonsrådgiver Hilde Fredheim Høgberg legger til; «De nye kommunikasjonskanalene er utformet slik at Gatejuristen, Barnas Jurist og Gatas Økonom skal kunne kommunisere mer og bedre ved bruk av dagens teknologi. Poenget har vært at kanalene skal understøtte organisasjonens arbeid og sikre målrettet og lett tilgjengelig informasjon.»

Leder for Gatejuristen Oslo, Cathrine Moksness istemmer; «Vi er et kompetansesenter på rus og rett og gjør oss hvert år erfaringer fra nærmere 3000 saker. Våre 150 frivillige i 14 byer gjør at vi når ut til mange av samfunnets mest sårbare. Fremover skal vi ha fokus på å bli en mer synlig aktør også i offentligheten. De nye kommunikasjonskanalene er avgjørende for at vi skal lykkes med dette.»

Velkommen til gatejuristen.no, barnasjurist.no og gatasokonom.no!