Gatejuristen Oslo har hatt svært stor pågang i 2018. I desember tar vi derfor ikke inn nye saker og vi holder våre saksmottak stengt.
Våre medarbeidere vil i tiden fremover ha fullt fokus på behandling av allerede innkomne saker.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 23 10 38 90 hvis du har spørsmål.