Gatejuristen har avsluttet sine deputasjoner for Oslo kommune i budsjettet for 2017. I dag var vi i Finanskomiteen hvor vi fremmet vår sak og viste frem potensialet i Gatejurist-modellen.

Vi har bedt om en økning på 700 000 til vårt arbeid med Barnas Jurist. Nå håper vi på at vi har lydhøre og handlekraftige politikere som vil legge til rette for frivillig arbeid med målrettet oppsøkende virksomhet rettet mot barn og unge på nåværende og nye arenaer i Oslo.

Vi håper vi har gode støttespillere som støtter opp om vårt arbeid med barn og unge, og spiller dette inn under forhandlingene!