Vi tilbyr en unik mulighet til å hjelpe samfunnets svakeste og samtidig få nyttig arbeidserfaring. Søk som frivillig hos Gatejuristen innen 29.11.2019!

 

GATEJURISTEN

GATAS ØKONOM

BARNAS JURIST

gratis rettshjelp og økonomirådgivning til barn og unge, samt folk som har eller har hatt rusproblemer

 

Vi rekrutterer frivillige nå!

På grunn av økt saksmengde trenger vi flere frivillige.
Vi rekrutterer nå frivillige jus- og økonomistudenter.

Våre saksbehandlere er studenter som jobber frivillig i 20% stilling gjennom to semestre. Oppstart januar 2020. Hver student får tildelt en erfaren jurist som blir deres teamleder og nærmeste sparringspartner.

Vi tilbyr:

  • Grundig opplæring med interne og eksterne foredragsholdere
  • Ansvar for egne saker
  • Juridiske utfordringer og unik erfaring
  • Tett oppfølging av jurister, økonomer og advokater
  • Et nettverk på rundt 250 jurister, advokater, jus- og økonomistudenter
  • Muligheten til å utgjøre en forskjell i andre menneskers liv

Søknadsfrist: 29.11.2019. Søknad, CV og karakterutskrift sendes til post@gatejuristen.no.