Gatejuristen Bergen søker nå etter tiltaksleder til fast 100% stilling. Søknadsfrist 8.februar 2019

Gatejuristen i Bergen opplever stadig økende pågang, og vil ha deg som kan møte denne veksten med ambisjoner og handlekraft, og være en stabiliserende drivkraft i tiltaket. Vi tror du vil trives hos oss dersom du liker å ha en travel og variert hverdag, der du jobber på et strategisk nivå så vel som med oppfølging av den enkelte gatejurist eller frivillige. Ledergruppen som gleder seg til å ta i mot deg er et bredt faglig fellesskap med tett samarbeid på tvers av tiltak med tilbud til samme målgruppe. Som leder for gatejuristen i Bergen vil du også bli en del av et landsomfattende nettverk av gatejurister med bred kompetanse.

Gatejuristen gir juridisk bistand til mennesker som har eller har hatt et rusproblem. Vi behandler saker innen alle juridiske områder, med flertall av saker innen sosialrettslige spørsmål samt straffe- og erstatningsrettslige saker. Gatejuristen samarbeider tett med de øvrige tiltakene i avdelingen og driver oppsøkende arbeid mot målgruppen. I Bergen har Gatejuristen tre medarbeidere (p.t. 2,5 årsverk) og omlag 20 frivillige.
Gatejuristen Bergen søker nå etter tiltaksleder til fast 100% stilling , arbeidstid hverdager med saksmottak ca en ettermiddag hver tredje uke, for øvrig arbeid på dagtid.

 

Klikk deg inn på linken nedenfor for mer informasjon om stillingen og for å søke:

https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/51e7c34a-4d93-4d4b-91a0-ad5999a16997